Home

Av yttersta vikt

av yttersta vikt - engelsk översättning - bab

  1. Engelsk översättning av 'av yttersta vikt' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online
  2. imera infektionsrisken. Infektionsrisken kan i värsta fall ställa till det riktigt ordentligt, men som tur så är det ändå rätt sällsynt
  3. De har antagligen använts för att väga upp bitar av klippt silver - såväl silvermynt från andra länder som silverföremål. Klippsilver var ett vanligt betalningsmedel innan det fanns inhemska mynt. Det var av stor betydelse att man med precision kunde beräkna silvrets vikt, även när det gällde små mängder
  4. nas för att se till att vi rör oss mot en medmänskligare värld. Genom att komma ihåg, genom att se vad grymheter och ondska leder till, kan vi också slå in på andra spår än vad som gjordes då

Hygien är av yttersta vikt vid operationer Vasa

Av yttersta vikt - ArkeologiGamlaUppsal

  1. imalt med besvär under projekttiden. Att byta fönster, lägenhetsdörrar eller garageportar i en kommersiell fastighet eller hos en bostadsrättsförening är ett stort och omfattande uppdrag vilket kräver en samarbetspartner som är specialist på detta
  2. I vår moderna webshop gör du som inloggad kund enkelt dina beställningar av Flowcips breda artikelsortiment till bäst priser och högsta servicenivå då nöjda kunder är av yttersta vikt för oss
  3. För oss på Lancelot är det av yttersta vikt att du som kund känner trygghet. Trygghet i att du vet att ditt kapital växer långsiktigt och att du kan sova gott om nätterna utan att oroa dig över hur börsen kommer att utvecklas
  4. Translation for 'yttersta vikt' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down bab.la - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar Toggle navigatio
  5. Det är först då de får reda på att jag är särskilt intresserad av undervisningen i kritiskt tänkande. I samtal betonar lärarna och eleverna vikten av att ha ett kritiskt förhållningssätt i skolan och i vardags­livet. Inom ämnet historia uttrycks det, i samtliga länder, som en förmåga att kunna ifrågasätta historiska narrativ

Video: Det är av yttersta vikt att prata om Förintelsen - OPINION

Men forskaren Bo Rothstein menar att vi lägger för stor vikt vid den demokratiska valprocessen. Om frågan är av sådan vikt är det väl just om bosättningar det borde förhandlas. Men ur ett barnrättsperspektiv anser vi att det är av allra största vikt att diskutera polisens metoder och behovet av frizoner för gömda barn man ett pass av typen Ordinary. Det är av yttersta vikt att fotot inte är äldre än 6 månader, samt att det är utan skuggor och har vit bakgrund. Bredden måste inte vara 45mm utan kan accepteras ner till minst 35mm. E X E M PE L E X E M PE L EFTERNAMN RESTEN AV NAMNEN SOM DE SKRIVS I PASSET SWEDE När ditt djur blir gammalt bedömer vi dess hälsotillstånd och ger en prognos. För oss är det av yttersta vikt att se till att ditt husdjurs sista tid i livet blir värdig, och när det är dags att säga adjö sker detta på ett rofyllt sätt. Veterinär Hässelby - ett stort utbud av tjänste

Translation for 'vikt' in the free Swedish-English dictionary and many other English translations. bab.la arrow_drop_down. Det är en period av yttersta vikt,. Eftersom Er vision är målet och vi är medlet som ska ta oss dit så är det av yttersta vikt att vi ser det Ni ser framför Er och där är lyhördhet och kommunikation ovärderliga verktyg. Vad vill Ni bygga IP-klassning För elektrisk eller elektronisk utrustning i krävande miljöer, där damm, korrosiva ämnen, fukt och vatten kan tränga in, är en god kapsling av yttersta vikt för att nedbringa riskerna för elchock, brand och explosion I dag är det digitala flödet enormt och det är av yttersta vikt att som företag nå ut till potentiella kunder. Jag föreläser gärna för Er eller träffas i mindre skala. Det viktiga är att hitta rätt sätt att nå ut till just Era kunder. Tillsammans utarbetar vi ett passande koncept och sammanhang för just Ert företag På grund av en uppdatering på hemsidan har kontaktformuläret under en tid inte fungerat. Om du har skickat ett meddelande men inte fått svar så kontakta oss gärna igen då meddelandet tyvärr inte kommit fram. hörzel.nu ber om ursäkt för eventuella problem detta orsakat

Företag - Jailbreak Oskarsham

Att utveckla människor är av yttersta vikt för vår fortsatta framgång. Vi värdesätter våra medarbetare och deras arbete, och det är viktigt för oss att erkänna och belöna deras beslutsamhet och framgångar Att hitta rätt lokaler är av yttersta vikt när man skall bedriva verksamhet. Detta i princip oavsett vad för bransch man verkar inom. En kontorslokal som skall fungera även för kundmöten behöver ligga rätt till i staden Det är av yttersta vikt att alla klienter som Advokat Rickard Appelberg tar sig ann känner sig helt trygg och bekväm genom hela processen. Detta uppnås genom att alltid redogöra för vad du som klient förväntar dig utav processen samt att eventuella utgångar, möjligheter samt motstånd redogörs på ett konkret och förståeligt sätt Jag misstänker starkt att han inte ens har orkat läsa mejlet. Han är nämligen känd för att bara läsa första meningen. Därför har det varit av yttersta vikt att man har en bra rubrik och en lockande inledning när man har mejlat honom. Gissningsvis hade jag inte det när jag skrev i söndags förmiddag. Jag har börjat packa

Tonårstiden brukar kallas de formativa åren där många individers attityder formeras mer eller mindre för livet. Följaktligen är det av yttersta vikt att förstå hur dessa attityder formeras under dessa år både för förståelsen av främlingsfientlighet i sig, men också för att kunna förstå attitydförändringar i samhället i stort Vår främsta uppgift är att förse våra kunder med en förstklassig service, där för är kvalitén på servicen av yttersta vikt för oss på Partex Global GmbH. Kontakta oss gärna via telefon eller e-post och upplev själv serviceandan och kompetensen i vårt team. Direktör: Alexej Erdle Adress:. Autodoc GmbH Josef-Orlopp-Strasse 5 En av de frågor elever oftast ställer och känner stor stress inför är inlämning- och presentationstillfällen. Tydlighet kring deadline är av yttersta vikt. Jag markerar deadlinens tid, plats och datum i större skrift. Detta tror jag är särskilt viktigt för elever i behov av särskilt stöd och extra tydlighet gynnar alla inblandade PLACENTA I. Bakgrund Undersökning av placenta är av yttersta vikt för att fastställa orsaker till dödlighet och sjuklighet hos såväl mor som barn. Ett flertal av dessa tillstånd kan recidivera vid kommande graviditet men är behandlingsbara

- Det är en av de återfallsförbytare i Skellefteå som det är av yttersta vikt att polisen får fast, säger Rasem Chebil. Vid häktningen förnekade 25-åringen samtliga påstådda brott. - Vår uppfattning var att bevisningen var för svag för att nå upp till sannolika skäl, som tingsrätten tyckte För oss är det av yttersta vikt att kvaliteten av vårt arbete aldrig står tillbaka för kvantiteten. Av den anledningen är vi väldigt noga med att planera och koordinera vårt arbete. För att kunna tillsäkra våra uppdragsgivare ett så bra resultat som möjligt är det vår målsättning att endast åta oss ett fåtal uppdrag åt gången Vi har 25 års erfarenhet av kvalitativa lösningar där kundnöjdheten är av yttersta vikt. Bryggor Hamnar Muddring Dykeri Sjötransporter Sjöledning Stenbyggnationer Konsultation Vi arbetar efter ett miljö och kvalitétssystem - ISO 9001 och 1400 Säkerhet är en mycket viktigt punkt för Förrådsbolaget. Det är av yttersta vikt att det ska vara en trygg och säker plats för att förvara på EU kräver fler förvar i Sverige: Av yttersta vikt Polisen tvingas i dag släppa personer som ska utvisas eftersom det saknas platser på Migrationsverkets förvar. EU-kommissionen uppmanar nu i en skrivelse Sverige att öka antalet förvarsplatser - och kritiserar även förhållandena i anläggningarna

Das Adjektiv im Superlativ yttersta → sv bedeutet äußerst und bringt in der Wendung av yttersta vikt den höchst möglichen Grad zum Ausdruck. Sinnverwandte Wörter: [1] av störst vikt, av högst vikt, mycket viktig. Beispiele: [1] Det är av yttersta vikt att kontrollen inte minskas Att ha kunskapen om att vårda sina rullar är av yttersta vikt! Uteblivna underhåll kommer leda till att dina rullar går sönder. Med denna film hoppas jag kunna förmedla mina erfarenheter och. Vid dimensionering av en elektrisk starkströmsanläggning är det av yttersta vikt att säkringar löser ut och bryter den elektriska kretsen med felaktig koppling tillräckligt snabbt. Detta för att undvika elektrisk chock och brandrisk. [1

Säkerhet i samband med produktion av samhällets viktigaste livsmedel - dricksvatten - är av yttersta vikt. Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten ålägger dricksvatten¬producenterna att kontrollera sin verksamhet och analysera faror och kritiska styrpunkter när det är nödvändigt för att upprätthålla tillfredsställande hygien Vi inleder firandet av våren med att bjuda på frakten på alla ordrar över 150:- ange bara koden April så får du rabatten :D. Hemsidan kommer att under helgen uppdateras en hel del så vi hoppas ni kommer tycka den blir bättre! Håll ögonen öppna för April kommer bli en mycket spännande månad för oss =)..

Det är av yttersta vikt att du noggrant läser igenom ansökningsinstruktionerna nedan. Om din ansökan är felaktigt ifylld eller om några obligatoriska uppgifter saknas, kommer den inte att behandlas vid granskningen. Motivering till beslut lämnas inte, men besked om beslut lämnas till samtliga sökande senast 30 mars via e-post Att arbeta med miljövänliga lösningar är något som är av yttersta vikt i den tid vi lever i. Varför inte ta steget fullt ut och använda naturliga material, nu när förutsättningarna finns. Erosionsproblem i alla möjliga sammanhang har blivit ett allt större hot

Uppdraget som röstmottagare är ett förtroendeuppdrag att vara stolt över och gör det möjligt för väljarna att utöva sin demokratiska rättighet - att kunna rösta i fria, hemliga och direkta val. Det är av yttersta vikt att alla som är med och representerar valnämnden har en förståelse för hur de förväntas agera - I så fall är det av stor vikt för utredningen om de kan höra av sig till oss. Bättring vore av stor vikt för alla som investerar och sparar i fonder. - I samtliga dessa fall är det av stor vikt för den enskilde patientens livskvalité att denne ges möjlighet att få en elrullstol

För oss på Hälsingestintan är djurens välmående av yttersta vikt. Hela proccessen från födsel till slakt ska vara så stressfri och lugn som möjligt Näringslivsutvecklare av yttersta vikt Debatt. Nyligen avslutade näringslivsutvecklaren på Orust sin tjänst och kommunstyrelsen för nu diskussioner om huruvida man ska anställa någon ny elle Säkerhet är av yttersta vikt vid produktion av samhällets viktigaste livsmedel - dricksvatten. För flertalet av invånarna i Sverige är produktion av dricksvatten kommunens ansvar. Kommunal dricksvattenförsörjning förser 8,5 miljoner svenskar med rent, friskt och gott kranvatten dygnet runt, året om. Men detta är inte självklart Det är av yttersta vikt att dessa räddas, allt annat skulle vara ett misslyckande för vår insats i Takistan. TAF besitter fortfarande flygfältet och dess resurser. Det ger dem ett stort.

Korttidsklinike

En väl fungerande arbetsmarknad är av yttersta vikt för hela det svenska samhället. Trots den snabba teknikutvecklingen är arbetsmarknaden i huvudsak fortfarande lokal och regional Alla Novis kommersiella förvaltare har totalansvar för sina tilldelade fastigheter och har ett nära samarbete med ekonomi, uthyrning, teknik och projekt. Att bibehålla och utveckla relationen med befintliga kunder på marknadsmässiga och affärsmässiga villkor är av yttersta vikt för en god och långsiktig totalavkastning Därför är det av yttersta vikt att haverikommissionerna snabbt kan komma fram till vad som orsakade de båda krascherna och om det finns några gemensamma nämnare. Tyvärr tar den här sortens. När man arbetar med levande virus är korrekt avfallshantering av yttersta vikt. Vår erfarenhet vad gäller biomedicinsk FoU har lett till framtagning av system för sterilisering med hjälp av speciella biodekontamineringstekniker som uppfyller vaccinproducenternas kvalitetskrav För Bristol-Myers Squibb är det av yttersta vikt att få kunskap och förståelse för säkerhetsprofilen hos våra läkemedel. Denna hemsida har dock inte utformats för, och får inte användas till, att samla in eller lämna ut säkerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs produkter

Biverkningar/reklamationer - bms

Metallflätor, jordflätor och kopparflätor med hög elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). EMC är viktigt i ökande utsträckning vid konstruktion av automation. Det är av yttersta vikt att alla metalldelar har samma potential. Därför måste de kopplas samman med förbindningar med låg impedans Därför är det av yttersta vikt att du blir medveten om de tankar som styr dig. Detta gör du enklast genom att först iaktta ditt beteende. Ditt beteende stödjer alltid dina tankar, det vill säga du måste ha en livsstil som stämmer överens med din djupare önskan — i det här fallet — att inte gå ned i vikt olika erfarenheter, färdigheter och kunskaper om teknik på grund av att de i tidiga år behandlas olika utifrån traditionella könsmönster. 1. Barns syn på könsroller formas tidigt i livet och även om det inte står angivet i det centrala innehållet för dessa år är det av yttersta vikt att jobba med dessa frågo Bli proffs på Nucleus® Att kunna erbjuda ett brett urval av hörsellösningar är av yttersta vikt för att uppnå maximal hörförmåga hos patienten Vi erbjuder juridisk rådgivning av yttersta topp-kvalitet inom de områden byrån är verksam och rankas internationellt som en av Sveriges främsta advokatbyråer inom dessa områden. Vi lägger mycket stor vikt vid att alltid finnas till hands för våra klienter och den personliga och långsiktiga kontakten är viktig för oss

Rätt skattebeslut av yttersta vikt i Titanias miljardprojekt 02 mars 2018 I Botkyrka utanför Stockholm genomför fastighetsutvecklingsbolaget Titania den just nu största pågående förtätningen av ett befintligt miljonprogramsområde i landet Man kan välja att få ett strå per egen frans, eller 2-3 strån. Det finns en massa olika alternativ och val att göra - beroende på hur man önskar slutresultatet. Ett varmt råd är att välja din fransförlängare med omsorg eftersom kvalitet är av yttersta vikt för ett bra resultat

Alla synonymer för av största vikt Betydelser & liknande or

Det är därför av yttersta vikt att du som ska gjuta i betong använder rätt typ av armering. Vilken typ av armering du ska använda beror helt på vad du ska ha det till. Ska du bygga en husgrund eller något som kommer låta betongen stå i högt tryck, är det extra viktigt att allt blir rätt gjort För en omslutande bastuupplevelse är ventilation av yttersta vikt. Våra basturum formges med både planlösning och aggregattyp i åtanke. Ventilation och luftflöde i bastun påverkar både komforten och slitaget på bastuns interiör och utrustning samt din energiförbrukning Precis som benämningen antyder, första hjälpen, är det en första insats och därför är utrustning och kunskap av yttersta vikt. Vi hjälper dig med rätt kunskap Första hjälpen, men utrustningen måste vara tillgänglig för att du ska kunna verka på bästa sätt. Cupola tillhandahåller alla typer av första hjälpen-utrustning med.

Om oss - Östgötafönster - ostgotafonster

Malmö FF är en regional angelägenhet av yttersta vikt, med Skånes starkaste varumärke alla kategorier. Klubben måste föras framåt i Håkan Jeppssons anda. Medlemmarna har starka skäl att. Det är av yttersta vikt att ett företags situation är korrekt redovisad. Framförallt för ägaren men även för långivare, anställda, kunder, leverantörer. Jättarna var ett hot mot människorna och Tor var deras främsta beskyddare. Av yttersta vikt för att kunna besegra jättarna var Tors hammare som var tillverkad av dvärgarna och alltid återvände till Tors hand efter blivit ivägslungad. Forntida nordbor kunde ses bära mindre hammare som smycken i form av beskyddande amuletter Precis som med påslakan är känslan av yttersta vikt när du väljer kuvertlakan då du ska ha tyget närmst intill din kropp. Kuvertsydda lakan underlättar även bäddningen en stor del. Våra dra på lakan finns för både enkel- och dubbelsäng Ett upprättande av dialoger och samarbete är av yttersta vikt för fredliga relationer och en djupare internationell förståelse. NATO utgör en unik möjlighet för medlemsländerna och partnerländerna att samråda om säkerhetsfrågor och bygga upp ett förtroende, vilket på längre sikt bidrar till att förhindra konflikter

Flowcip Stainless Flow Part

Rasramar När lantraser av fjäderfä beskrivs, görs det inom breda rasramar. Det är av yttersta vikt att en lantras tillåts att variera! Det innebär i klartext att man inte får lov att sätta upp ensidiga avelsmål när man väljer ut livdjuren Hudcancer är en cancerform som kan vara dödlig. Den farligaste formen av hudcancer heter Malignt Melanom och består av cancer, eller cellförändringar, i pigmentbildande melanocyter. På grund av riskerna med hudcancer är det av yttersta vikt att använda solskydd under sommaren när du är ute i solen Alla värme- och kylsystem behöver ett expansionskärl som kan ta upp den volymförändring som sker vid normal drift på grund av variationer i vätsketemperatur. Ett korrekt dimensionerat expansionskärl med ett rätt satt förtryck är av yttersta vikt för att hålla ett stabilt systemtryck och undvika driftstörningar

Studiet av förhistoriska människan har varit uppenbart för en mycket stor del av studien av dess fossila lämningar. Vill du få förståelse om vilka våra förfäder var och hur de såg ut, har du bitar som är av dem är kvar att tolka. För att göra detta på rätt sätt måste du veta hur gamla fossiler. Om rengöring av en gammal vä Det är av yttersta vikt för oss att varje elev har en interkulturell förståelse, känner sig trygg och värdefull. Våra ledord på skolan, som är hjärtat av Mora gymnasium, är trygghet, respekt, engagemang och kvalitet

Detta stannade kvar i min reflektion efter mötet. Jag upplever att borttagandet av besjälning förminskar barnens erfarenhet och tankar. Vi måste ju utgå från barnen - där barnen är subjektet och inte ett lärandeobjektet där lärandets hur och vad är förutbestämt.Och i denna subjektskapande process blir besjälandet av yttersta vikt Våra användares förtroende är av yttersta vikt för oss, och hitta.se tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, och hur vi skyddar våra användares integritet vikt översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon, gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk. den är av yttersta vikt Självständighet. För oss är integritet av yttersta vikt, vi slår vakt om att alltid sätta våra klienters intresse i fokus

Ordföranden har ordet - Lancelot Asset Management A

- Eftersom det är av yttersta vikt att lokalavdelningen på inget sätt uppfattas som partiskt i detta dramatiska och allvarliga skeende och eftersom jag fått kritik av mitt agerande under. Säkerheten säkerställs enligt normer i EN 1176 och därför är det av yttersta vikt att dessa regler följs. Vid planering av en lekplats måste man ta särskild hänsyn till ålder , underlag och säkerhetsavstånd. 3 viktiga punkter att fastställa vid val av lekredskap till er lekplats. 1 För att säkerställa en snabb och säker hantering av ansökan krävs att följande beaktas: Vid all korrespondens med kansliet är det av yttersta vikt att ärendenumret, som fås vid registreringen, följer med alla e-postmeddelanden. För att kunna fylla i ansökan krävs registrering i systemet med egen e-postadress Salpetersyra används som råvara för tillverkning av gödsel och sprängämnen. Aminosyrorna - utgör de viktigaste byggstenarna för livet. De har aminogrupp NH 2 kopplad till kolvätekedjor. Kväve är således av yttersta vikt för den organiska kemin. Vätecyanid (HCN) - en mycket giftig gas eller vätska. Den används som råvara. Och om det primära är att ni ska tjäna pengar så krävs en hel del bakomliggande arbete för att lyckas. Vi har nämnt några viktiga ingredienser och alla dessa har egentligen en gemensam nämnare - nöjda kunder. Som tillverkande företag är det av yttersta vikt att hålla sina leveranstider för att få nöjdare kunder

När tillvaron och världen gör varandra sällskap under fotsulorna, då är det inte lätt att leva! Det är av yttersta vikt att börja träna och komma ut och träffa människor. Det är svårt att ens komma upp ur sängen! Det är svårt att komma in i en dusch Ensam med min man, stackaren och Katten Doris För ett fungerande innomhusklimat är en optimal injustering av anläggningen av yttersta vikt. El- och styrarbeten Vi utför alla typer av El- och styrarbeten inom området, nödvändiga för installation, injustering och service En vanlig missuppfattning är att konstgräs kräver endast minimal skötsel. Men regelbundet underhåll är av yttersta vikt för att säkerställa optimal kvalitet och hållbarhet. Detta kan man uppnå genom specialanpassade produkter för skötsel av konstgräs Eran integritet har alltid varit av yttersta vikt för oss. I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) som träder i kraft den 25e Maj 2018 vill vi informera om våran integritetspolicy. Vi samlar endast in den nödvändigaste informationen för att en bokning skall vara möjlig

yttersta vikt - English translation - bab

Som husägare är man också själv ansvarig för att elen är korrekt dragen, därför är det alltid av yttersta vikt att anlita en elektriker vid alla arbeten som involverar el. Ej korrekt dragen el är en vanlig anledning till att försäkringsbolagen nekar ersättning vid t.ex. brand Förutom detta trenationsprojekt finns ett separat projekt i Bwindi Nationalpark i Uganda, där man arbetar med skydd och studier av den unika skogsmiljö som parken har. Det är av yttersta vikt att detta projekt går bra, för i Bwindi finns det enda område där bergsgorillan har möjlighet att öka signifikant i antal

vikt translation in Swedish-English dictionary. sv Medlemsstaterna får tillämpa 10 % vikt beträffande fordringar på institut som har specialiserat sig på verksamhet inom interbank- och statslånemarknader i hemlandsmedlemsstaten och som är föremål för ingående tillsyn av behöriga myndigheter, under förutsättning att det för sådana tillgångsposter, enligt den bedömning som. Säg vad du vill @jsjostedt Frågan om böneutrop i ett mångkulturellt samhälle och hur vi ska leva tillsammans är av yttersta vikt. Att reducera det till en.

Svara MammaMia 6 maj, 2013 at 16:46. Så om jag löper för att gå ner i vikt. Förutom att äta nyttigt, är det ett bra alternativ att gå långa raska promenader med lite småsträckor inprängda, med snabb högintensiv löpning i, för en annan som inte har sån kondition Inlägg om av yttersta vikt i krig skrivna av Olli Rein. BBCs kanal 4 ber ikväll om ursäkt efter tittarnas vrede vid Brexitprotesterna, när remainern och vänsterreportern Jon Snow's mådde illa av vad han såg :- Jag har aldrig sett så många vita människor på ett ställe Och det är av yttersta vikt att en abortsökande utländsk kvinna får samma individuella omhändertagande som svenska kvinnor, skriver kristdemokratiske socialministern Göran Hägglund Metallåtervinning. Till skillnad från blybatterier så är metallskrot inte farligt för miljön. Ändå är det förstås av yttersta vikt för både naturen och vår gemensamma välfärd att så mycket som bara är möjligt av förbrukade produkter slussas tillbaka in i industrin och återanvänds

populär: