Home

Nationella stadsarkivet

Arkiv på Stadsarkivet - Stadsarkivet

Nationell Arkivdatabas (NAD) Sök information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Sök arkiv På Stadsarkivet kan du ta del av originalhandlingar, kartor, ritningar och foton. Du kan också beställa skolbetyg och besöka Fyriskällan för att få veta mer om. - Svar på nationella prov i samtliga ämnen och kurser utom svenska, som Stadsarkivets synpunkter på gallring av komvux nationella pro

Nationella Arkivdatabasen (NAD) I NAD finner du information om arkiv och samlingar i Sverige och kontaktuppgifter till arkivinstitutioner

Jönköpings stadsarkiv förvarar närmare 6000 hyllmeter arkivhandlingar som på olika sätt belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till ida Arkivens Dag 2017 inföll den 11 november. Det nationella temat för året var Synd och skam. 14.15 Bildrally hos Stadsarkivet STADSARKIVET Dokumenthanteringsplan för Tillgängligt externt via Nationella arkivdatabasen (NAD). 22 Uppgifter om arkivbildarna Digitalt Per arkivbildare Stadsarkivet medverkar i denna nationella databas med emigrantregistret för Örebro län. I stadsarkivets digitala forskarsal finns tiotusentals fotografier och. Stadsarkivet förvarar handlingar som enligt gällande dokumenthanteringsplaner ska bevaras för all Publiceringen kommer att ske via Nationella Arkivdatabasen

Vårt och andra arkivinstitutioners arkiv utgör en del av det nationella kulturarvet. Att hålla dem tillgängliga för allmänheten, förvaltningen, rättskipningen. Stadsarkivet inrättades år 1967 och fick sina lokaler i Rådhuset år 1968. nationella tema och filmvisning ur vår filmsamling och på Kulturnatten anordna

Våra arkiv - Malmö sta

Om Stadsarkivet. Är du intresserad av allmän historia, lokalhistoria, din hembygd, Kommunala arkiv är en del av det nationella kulturarvet Stadsarkivet startsida; Tidskrifter; Om biblioteket; Arbetarrörelsens arkiv- och bibliotek; Libris nationella söktjänst; Bibliotek i stockholms län, katalogsök Stadsarkivet i Ystad är kommunarkiv för Ystads kommun. Att förvara och tillhandahålla kommuninvånarnas gemensamt ägda kulturarv utgör ett av flera uppdrag som. STADSARKIVET Arkivreglemente 2013 1 (7) utgör en del av det lokala och nationella kulturarvet och skall främja arkivens tillgänglighe

Stadsarkivet - Västerås - vasteras

Libris nationella söktjänst; Bibliotek i stockholms län, katalogsök; Länkar. Stockholms byggnadsförenings boksamling. Stockholms stadsarkiv. Biblioteket I Solna stadsarkiv förvarar vi handlingar från den centrala förvaltningen, kommunala bolag och föreningar som beskriver Solnas historia från 1800-talets mitt. Vad gör ett kommunarkiv? Kommun-/stadsarkivet är arkivmyndighetens beredande och verkställande organ. Kommunens allmänna handlingar regleras av olika lagkrav och. Nationell Arkivdatabas. Serie - Allmänna barnhuset. Förvaras: Stockholms stadsarki

Liljeholmskajen - Stadsarkivet

 1. Materialet kommer från Eskilstuna stadsarkiv, Arkiv Sörmland, Eskilstuna stadsmuseum, Nationella symboler - genom tiderna (4 mb).
 2. För mer information om tid och plats, se Stadsarkivets webbsida www.vasteras.se/stadsarkivet eller den nationella webbplatsen www.arkivensdag.nu. Datum: 9 november.
 3. Den 11 november är det Arkivens dag och i år är det nationella temat Synd och skam. I samband med det har personalen på Norrköpings stadsarkiv tagit.
 4. Ystads kommun arbetar just nu för att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program. Det nya programmet kommer bland annat att baseras på det nationella målet för.
 5. Huvudman för skolan är Aprendere Skolor AB. En liten personaltät gymnasiesärskola vid Gärdet, med 4-årigt nationellt naturbruksprogram, inriktning häst och hund
 6. Helsingborgs stadsarkiv har ett väl fungerande e-arkiv Arkivforum är ett lysande tillfälle till att träffa kollegor från hela landet på en nationell.

Stadsarkivet firar Arkivens dag i morgon, lördag, och håller öppet med fri entré mellan klockan.. För de utanför den offentliga sektorn som vill lämna in bilder eller handlingar kommer dessutom stadsarkivet göra införda i vår nationella.

SwedPop är en infrastruktur som samordnar de viktigaste historiska befolkningsdatabaserna i Sverige till en gemensam resurs för det nationella och internationella. Elever i grundskolan får betyg första gången i slutet av höstterminen i årskurs 6. Sedan får eleven ett nytt betyg varje termin fram till våren i årskurs 9. Länk till startsidan Jönköpings bibliotek och Stadsarkivet. Huvudmeny. Bibliotek. Allmänt om biblioteken; Bankeryd; Bokbilen; nationella minoriteter samt barn.

Stadsarkivet - Trollhättans sta

 1. Här kan du på egen hand söka i stadsarkivets olika arkivregister och hitta intressanta saker om kommunen. Om du tycker att det är svårt att söka i regis..
 2. Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande: - att godkänna Stadsarkivets förslag till underlag för budget nationellt och internationellt
 3. Ta del av nationella och internationella utställningar på Borås Konstmuseums tre våningar. Utforska och skapa med textil i alla dess former på Textilmuseet
 4. Uppsala stadsarkiv, Tävlingen arrangerades av Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige och var det första nationella skidloppet av.
 5. I Lunds kommun finns det sexton nämnder. Varje nämnd har en förvaltning, förutom överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsens.
 6. Midsommarkransens gymnasiumGäller det frågor kring betygskopior från Brännkyrka gymnasium och Frans Schartaus gymnasium kontaktar ni stadsarkivet (telefon 08-508.
 7. Nationell ArkivDatabas (NAD Samtliga kyrkoböcker för Örebro län från 1600/1700-tal till ca 1930 finns i stadsarkivets forskarsal. Även material från.

Vad finns i Stadsarkivet - Västerås - vasteras

 1. Inlägg om stadsarkivet skrivna av Stadsmuseet i Stockholm. Hoppa till innehåll. nationella och lokala nivån när det gäller rösträttsföreningar
 2. oriteter Show submenu; Vid olyckor och kris Show submenu; Omsorg och stöd Show submenu; Du kan även hitta handlingar i stadsarkivet..
 3. Artikel ur tidningen Politiken. Enligt artikelförfattaren så var det inte vänsteraktivister utan medlemmar i det högersinnade Nationella ungdomsförbundet
 4. Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Suellska arkivet. Förvaras: Malmö stadsarki
 5. Stadsarkivet är Västerås stads arkivinstitution. Stadsarkivet har blivit utnämnt till Årets Arkiv 2016 på den nationella konferensen Arkivforum i Stockholm
 6. Nationella Arkivdatabasen(NAD) erbjuder sökningar i de arkivbestånd som finns överförda till NAD

Nationell Arkivdatabas. Serie - Lokala skattemyndigheten i Jakobsbergs fögderi. Förvaras: Stockholms stadsarki För närvarande deponerar vi arkivmaterial huvudsakligen på Eskilstuna stadsarkiv. är Sveriges nationella bibliotek som har viktiga källor till Finlands och.

Stadsarkivet - Umeå - umea

Uppmaning från Allmänna valmansförbundets underorganisationer Högerfront och Konservativ Ungdom till Stockholms invånare att delta i ett nationellt medb Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Baltiska utställningen i Malmö 1914. Förvaras: Malmö stadsarki Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Estuna kyrkoarkiv. Förvaras: Stockholms stadsarki

Årets Arkiv, arkivforum, William Försth, Arkivcentrum i Örebro Eskilstuna Stadsarkiv sll Lotteriinspektionen Göteborgs stadsbyggnadsarkiv DIK NLA Sambru Nyköpings stadsarkiv Stadsarkivet är öppet för allmänheten. Hos oss kan du bland annat beställa betygskopior, ta del av kommunala. På lördag är det Arkivens dag och i år är det nationella temat Synd och skam. I samband med det har personalen på Norrköpings stadsarkiv.

Riksarkivet - Sök i arkive

Arbetet har också bidragit till att Stadsarkivet utnämndes till Årets Arkiv 2016 på den nationella konferensen Arkivforum i Stockholm Det var fullsatt på stadsarkivet när Gunnela Björk höll sin intressanta föreläsning om vägen till allmän och lika rösträtt Länk till Stadsarkivet i Lund När du sökt till Högskola/Universitet i Sverige kan du söka fram ditt gymnasiebetyg via Antagning.se i en länk Nationella. Nationella arkivdatabasen; Mälaröarnas folkrörelsearkiv; Stockholms stadsarkiv; Riksarkivet och Krigsarkivet; Centrum för Näringslivshistoria; Ekerö kommun Box 20

Stadsarkivet - Uppsala

 1. överlämnande till stadsarkivet. 3. I AL § 3 fastslås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. En viktig uppgift fö
 2. Här hittar du information om Eskilstuna stadsarkiv, Svenskt barnbildarkiv, Stadsmuseets arkiv och flera andra arkiv med koppling till Eskilstuna
 3. Stadsarkivet är öppet för alla och du är välkommen på ett besök för att ta del av Landsarkivets förteckningar är sökbara i den nationella.
 4. De vaccinationsuppgifter som i dag inte finns sammanställda i något nationellt elektroniskt register går ändå att hitta. - Det är bara att ringa.
 5. Susanna Sjöstrand, förstelärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, berättar hur hon och hennes kolleger arbetar med sambedömning av nationella proven i historia

Video:

Nationell Arkivdatabas. Arkiv - Huddinge tingsrätt. Förvaras: Stockholms stadsarki

Om Stadsarkivet Liljeholmskajen; Libris nationella söktjänst; Bibliotek i stockholms län, katalogsök; Länkar. Stockholms byggnadsförenings boksamling Bergbom har fotograferat på uppdrag av både lokal och nationell media. Bildsamlingen, 13 flyttkartonger fyllda med negativ, har skänkts av sonen Per Bergbom som. Riksarkivets syfte är att bevarar Finlands nationella kulturarv och se till att kulturarvet står till forskares förfogande Förutom Stadsarkivet, ansvarar serviceavdelningen för nämndadministration, Enligt arkivlagen är myndigheternas arkiv en del av det nationella kulturarvet Örebro stadsarkiv Historik Verksamhetstid handlingarna omfattar tiden Tillkomsten Örebro stadsarkiv räknar 1965 som arkiv är en del av vårt nationella.

Stadsarkivet är Uppsala kommuns Tillsammans utgör arkiven en del av det nationella kulturarvet och beskriver den gamla staden Uppsala och dess landsbygds. Undervisa om nationella Betyg som på grund av prövning utfärdats efter att den årskursens betygsdokument redan överlämnats till stadsarkivet kan. Nytt i stadsarkivets bildarkiv - Örebro på 1940-talet, Örebro 2016 och Pettersbergs gård Så här i slutet av året kommer en ny omgång fotografier i.. kunna ta del av den information som finns i stadsarkivet. 1 I förstudien refereras ibland till, både Västerås stads och nationella, styrande dokument E-arkiv Stockholm - leveranser och tillgängliggörande Matilda Ekström, Stockholms stadsarkiv The Capital of Scandinavia Begrepp Gallring Sekretess PUL Diarie.

Riksarkivet är den nationella myndighet som samlar ett stort antal arkivdokument från medeltiden och framåt Stockholms stadsarkiv Biblioteket Box 22063 104 22 Stockholm Sverige Här finns också uppgifter om de bibliotek som deltar i den nationella biblioteksstatistiken Stadsarkivet föreslår att kulturnämnden beslutar följande: bättre kvalitet i den nationella arkivdatabasen ARKIS. Särskild vikt har lagts vid registrerin Nationell Arkivdatabas (NAD) Sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. Riksarkivet: Stockholms Stadsarkiv För Sverige finns en Nationell arkivdatabas (NAD) Kommunala arkiv i Sverige är primärkommunernas arkiv, exempelvis Gävle stadsarkiv,.

Sök i arkiven - Riksarkive

Här kan du söka information om arkiv i Sverige. NAD är en databas som tillhandahåller ett nationellt arkivbildarregister med Stadsarkivet i Malm. I en skrivelse till Justitiekanslern daterad den 1 februari 2006 har stadsarkivarien TK vid Stadsarkivet i Norrköpings kommun Det nationella provsystemet.

Jönköpings kommuns stadsarkiv - Jönköpings kommu

Borås stadsarkiv-SNF Bredared 1914-35 Dalarnas folkrörelsearkiv, Borlänge Nationella samordningskommittén för Europaåret mot rasism 1996-98 43 vo Den 9 april startar Sveriges största nationella museikonferens i Östersund. Helsingborgs stadsarkiv tilldelas priset Årets arkiv 2019 I stadsarkivet finns kommunens historia från 1862 och framåt (ursprungligen fanns tre kommuner; Välkommen till det Nationella fotografregistret

Årets Arkivens dag Arkiv Västmanlan

Stabschef Grundskoleavdelningen Elisabeth Forsberg Uvemo. Under 2017 har samtliga rektorer på Stockholms stads grundskolor genomgått utbildning i ledarskap och. Du kan söka själv i den nationella arkivdatabasen i förteckningar över vad som finns i kommunen med länk på denna sida Förening utan nationellt förbund tillgångar skänkas till Allmänna Arvsfonden och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Stadsarkivet Nu i veckan är det 50 år sedan Norrköpings stadsarkiv slog upp portarna i rådhuset. Det firas med bland annat utställningar och ett seminarium om hur man forskar. Nationell arkivdatabas [Elektronisk resurs], Riksarkivet, Stockholm, 2005- Krigsarkivet, flera stadsarkiv, muséarkiv, folkrörelsearkiv och universitetsbibliotek

Lokalhistoria och släktforskning - Örebro stadsarki

Nationella arkivdatabasen NAD höra Onsdagshistorier, delta i Stadsarkivet för nybörjare, fråga bibliotekarien och träffa en byggnadsantikvarie, se. Är du nyfiken på eller forskar om Stockholms historia finns det en mängd arkiv att leta i som är öppna för allmänheten. Stockholmskällan och Stadsarkivet är. Sedan hösten 2012 förs slutbetyg från den gymnasiala vuxenutbildningen över till den nationella betygsdatabasen

Eskilstuna stadsarkiv Fagersta kommunarkiv Köpings kommunarkiv Regionarkivet Västmanland Nationell Arkivdatabas - NAD Riksantikvarieämbetets arki Sveriges nationella dag för medmänsklighet och civilkurage, Raoul Wallenbergs dag, som instiftades den 27 januari 2002, uppmärksammas årligen på Lidingö

Inlägg om stadsarkivet örebro skrivna av Claes Gabrielson. I ett större perspektiv rör frågan naturligtvis det nationella ansvaret för vårt fotografiska arv Grundskolechef område 4 (Kungsholmen, Hässelby, Vällingby)Gunnar WohlinUnder 2017 har samtliga rektorer på Stockholms stads grundskolor genomgått utbildning..

Att ta del av stadsarkivets handlingar. Att leverera till stadsarkivet/arkivleverenser. År 2009 togs en nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd Utöver landsarkiven ingår även tre andra arkiv - Stockholms stadsarkiv, Varje division - både på nationell och regional nivå har varsin divisionschef Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier i kommunens stadsarkiv. Nationellt kvalitetsregister

Linköpings Stadsarkiv. Linköpings Stiftsbibliotek. NAD - Nationell Arkivdatabas. Nationalencyklopedin, NE. Norrköpings Föreningsarkiv, NFA Gäller för de elever som slutfört ett nationellt program och fått betyg i samtliga kurser. genom att rin('a till Stadsarkivet på telefonnummer 033-35 33 00 Stockholms stadsarkiv Till katalogen: Nationella kataloger: Alla Nationella kataloger: Libris Till katalogen: MTM Till katalogen Leverans av omvårdnadsjournaler till Stadsarkivet Nationell vårdplan vid palliativ vård, PHASE-20 samt övriga handlingar som tillhör omvårdnadsjournalen Arkivens dag har sedan 1998 arrangerats i Sverige som ett nationellt arrangemang för att väcka intresse för Malmö stadsarkiv. Simrishamn. Österlens Museum i. Fyriskällan, S:t Olofsgatan 15, Tisdag 12 mars kl. 18. Med fokus på Sveriges Nationella Förbund (S.N.F.) under mellankrigstiden, drar Heléne Lööw, Historiska.

populär: